برنج بردیا

برنج بردیا

طعمی که دوستش دارید ...

کاتالوگ محصولات برنج بردیا

برنج بردیا
برنج کامفیروزی بردیا
  • بدون خرده برنج
  • مجوز استاندارد
  • مجوز وزارت بهداشت
  • %۱۰۰ کامفیروزی خالص
  • بسته بندی ۵ و ۱۰ کیلوگرمی
برنج بردیا
برنج کامفیروزی سبوس دار بردیا
  • برنج سبوس دار
  • مجوز استاندارد
  • مجوز وزارت بهداشت
  • %۱۰۰ کامفیروزی خالص
  • بسته بندی ۵ و ۱۰ کیلوگرمی