چاپاتی

چاپاتی

طعم خوش زندگی

کاتالوگ محصولات چاپاتی

برنج
چاپاتی
برنج کامفیروزی چاپاتی
 • مجوز استاندارد
 • مجوز وزارت بهداشت
 • %۱۰۰ کامفیروزی خالص
 • بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی
چاپاتی
برنج نیم دانه (خرده برنج) کامفیروزی چاپاتی
 • مجوز استاندارد
 • مجوز وزارت بهداشت
 • %۱۰۰ خرده برنج کامفیروزی
 • بسته بندی ۵ کیلوگرمی
چاپاتی
برنج عنبربو چاپاتی
 • بدون خرده برنج
 • مجوز استاندارد
 • %۱۰۰ عنبربو اهوازی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی
چاپاتی
برنج فجر چاپاتی
 • %۱۰۰ برنج ایرانی
 • بدون خرده برنج
 • مجوز استاندارد
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۵ و ۱۰ کیلوگرمی
چاپاتی
برنج کامفیروزی چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
چاپاتی
برنج سبوس دار کامفیروزی چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
 • سرشار از ویتامین B، فیبر
 • سرشار از منگنز و سلنیوم
چاپاتی
برنج عنبربو چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
حبوبات
چاپاتی
لوبیا قرمز چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
چاپاتی
لوبیا چیتی چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
چاپاتی
نخود درشت چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
چاپاتی
ماش چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
چاپاتی
عدس درشت چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
چاپاتی
لپه آذرشهر چاپاتی
 • مجوز وزارت بهداشت
 • بسته بندی ۴۵۰ گرمی
 • بدون مواد نگهدارنده
قند و شکر
چاپاتی
قند ۵ کیلویی چاپاتی