راه‌های ارتباطی با ما

مدیریت فروش

شیراز، بلوار دکتر حسابی، مجتمع خلیج فارس، پلاک ۳۳۶۶

۰۷۱۳۶۳۶۱۲۱۲ – ۰۷۱۳۶۳۶۱۰۴۰
      ۰۷۱۳۶۶۶۸۵۹۷ – ۰۷۱۳۶۶۶۸۳۹۵
      ( ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۷ )

info@bardiarice.ir

کارخانه

مرودشت، کیلومتر ۱۲ جاده سد درودزن، صنایع بسته بندی و برنج کوبی محمدی

۰۷۱۴۳۴۴۸۷۴۷ – ۰۷۱۴۳۴۴۸۴۳۳

۰۷۱۴۳۴۴۸۰۳۵

ricebardia@gmail.com